Kalite Politikamız

 

ARC, sunmakta olduğu hizmetlerini, tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürmektedir.
Muayene faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemi, tüm çalışanlarımızca benimsenmiştir. Tüm faaliyetlerinin objektifliğin sağlanması için gereken güvenceler oluşturulmuştur.

ARC’nin içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması riskleri yönetilmektedir.
Tüm hizmetler, yasal şartlar ve akreditasyon mevzuatı çerçevesinde sunulmaktadır.
Bunları sağlamak üzere kalite politikamız;

  •  Hizmetlerimizi, tüm kuruluşlara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler doğrultusunda sunmak,

  •  Muayene faaliyetlerimiz için, nitelikli ve yeter sayıdaki personeli istihdam etmek ve niteliklerini sürekli geliştirmek,

  •  Muayene faaliyetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek ve ilgili tarafları bilgilendirmek,

  •  Muayene faaliyetlerimizi akreditasyon standartları kapsamına uygun olarak yürütmek,

  •  Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına karşı duyarlı olmak ve bu anlayışı ilgili taraflarla paylaşmak,

  •  Sürekli iyileşmeyi ilke edinmektir.

  •  Topluma ve müşterilerimize değer katmaktır.