ASANSÖR PERİYODİK KONTROL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca,  04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre,

"Asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO/ IEC 17020 Standardında akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. Binada sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda en az bir defa yapılır.                                                                            Piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır."

Bu muayenelerin amacı asansörün kullanıcıları ve bakım personeli için asansörün güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların (bina yöneticileri ve bakım firmaları) görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

ARC Teknik, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş “A tipi muayene kuruluşu” olarak, asansörlerin muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmektedir.

 

Yıllık Kontrol ve Muayene Raporu                                                                                                                                            Asansör Yıllık kontrol, bina sorumlusunun / yöneticisinin  A tipi muayene kuruluşuna başvurusuyla, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde, muayene kuruluşu uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Muayene kuruluşu tarafından oluşturulan muayene raporları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, ilgili idareye, bakım yapan firmaya ve bina sorumlusuna basılmış nüsha olarak veya elektronik ortamda gönderilir.

Etiket Sistemi
Yıllık kontrolü yapılan her asansöre uzman kontrol mühendisleri tarafından kırmızı, sarı, mavi veya yeşil renkli zemin üzerine, gerekli açıklamaların yazıldığı bir bilgi etiketi iliştirilir. Bu etiketler asansörlerinizin can ve mal güvenliğine uygun olup olmadığını anlayabilmeniz için kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde ve ana durakta yer alan kumanda düğme panelinin yanında yapıştırılmaktadır. Eğer asansörünüzde bu etiketlerden bulunmuyor ise en kısa zamanda apartman yöneticiniz veya apartman yönetim firmanız ile iletişime geçip asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapılmasını talep edebilirsiniz.                                                                                                                                                                         
Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden bina yöneticileri sorumludur!

Unutulmamalıdır ki asansörler, trafikteki çoğu toplu taşıma araçlarından daha fazla insan taşımaktadır!